Växel 2 på plats i Taxinge-Näsby

Efter trafiksäsongen fortsatte arbetena i Taxinge-Näsby med att lägga i växel 2 som ska förbinda spår 1 och 2 så att det blir möjligt att göra rundgång från spår 1. Nästa säsong kan alltså tågen komma in på spår 1 närmast stationen och loket göra rundgång på spår 2.

Foto U Cordts

Växeln som har körts ut på flakvagnar tidigare lyfts nu med domkrafter och pallas upp så att vagnarna kan dras bort.

Foto: U Cordts

Vagnarna har dragits undan och växeln ligger på uppallningen

Foto: U Cordts

Växeln på plats, nu kommer ögonmåttet till pass när växeln ska baxas tillrätta, containern bredvid spåret ska flyttas under vintern.

Foto: U Cordts

När vi ändå var på plats baxades växel 3 mellan spår 1 och 2  på infarten i ett bättre läge.