Vardagsgänget v 22

Emsfors och Lessebo har fått godkänt av panninspektören.

På första bilden så eldas loken på inför driftsprovet samt domkåpan på Emsfors återmonteras efter inspektion, inga läckor.
På andra bilden så växlas loken in i rätt ordning i stallet igen efter godkänt driftsprov, så att de påeldade Emsfors och Lessebo kommer under rökhuvarna.
IMG_9237s
IMG_9250s
Vi reparerade bromsen på HRRJ 6 som skadades vid lastningen till Gävle och satte upp gardiner på ena sidan sedan kom regnet.
15-22 007
 I Läggesta har vi snyggar till bland groparna bakom vagnhallen och lossat betongplattorna från vagnarna.
15-22 006
15-22 005
Hjälpvagnens inredning fortskrider.
15-22 010