Vardagsgänget v 10

Det var ett evigt slit med sandpapper på alla hyllor och sidor till postfacken. allt ar nu betsat i ”ljus ek”. sedan bankade vi ihop postfacken och gjorde två konstateranden: 1. snickarmästaren har svårt att räkna, det fattades fyra hyllor. 2. mellanväggen till resgodset sitter två cm fel så hyllan får inte plats. Så vi tillverkar fem nya hyllor som är två cm kortare så allt slutar lyckligt ändå. En snygg emaljskylt har kommit på plats under brevinkasten. Dörren i resgodsänden har kommit på plats. Skåpen, som ska sitta innanför brevinkasten är ihopslagna med sina fina zinkor, slipade och betsade.
På Brandvagnen har vi lyft av vattentanken och tagit in den i verkstaden för renovering av golv och hydda.

15-10 006 15-10 035 15-10 004

15-10 001

15-10 003

15-10 036 15-10 005 15-10 006

15-10 038 15-10 039