Tele- och signalarbetshelg den 8-9/11

Den 8-9/november är det arbetshelg för tele- och signalavdelningarna.

Vi kommer att arbeta med att spänna upp blanktrådsledningarna efter banan, justera galgar och isolatorer uppe i stolparna och kanske även lägga ut mer tråd.

Samtidigt pågår arbete med att flytta signalmateriel från vårat gamla förråd i Marielund till Läggesta för sortering och undersökning av kondition, mm.

Möjlighet till allmän information om hur det är att jobba aktivt finns också och så väl nya som gamla aktiva är givetvis välkomna!. Lördagskvällen avslutas med samkväm och möjlighet till överliggning finns.

Om du är intresserad av att deltaga, kontakta telemästare Jonas Andersson på jonasa@rosell.info för allmän information och information om signalarbetet eller projektledare Kjell Roggentin på kjell@roggentin.se för information om arbetet med blanktråden!