Slutspurten på Taxingelinjen

Sista helgen 21 – 22 maj och vardagarna framtill invigningen den 25 maj gjordes en kraftsamling för att bli klar med de sista arbetena som att sätta ut och fylla brandtunnor, sätta upp signaltavlor längs linjen.

Här är några bilder från de arbetena

Justering av dragstång och växelklot till växel 1 och 3 i Taxinge-Näsby (alla bilder är klickbara för större storlek)

Aspa med tankvagnen i Taxinge

Tankvagnen är fylld med vatten som ska fyllas i brandtunnorna längs linjen.

Plattformen i Hedlandet

Det återstår att snygga till grusytan inför invigningen.

Arbetståg i Taxinge

Aspa med gruståg står på spår 3,  ångloket nr 8 Emsfors står på spår 2 med några godsvagnar efter en provtur på linjen.

Emsfors

Solen är på väg att gå ner, dags att börja färden tillbaks till Mariefred.

Solnedgång vid Sjöbyggets hållplats
Solen går ner med Mariefred i fonden

Solnedgång vid Balders Brygga med Mariefred och Gripsholms på andra sidan Gripsholmsviken, dit är vi på väg.