Skogsröjning vid banan 10 feb. 2018

Den 10 februari påbörjade vi ett röjningsarbete i den strandkant som tillhör banan strax väster om Syltabergsskärningen, dvs länsgränsen, mellan Hedlanda gård och Taxinge. Det är sly som vuxit upp till halvstora och stora träd som vi vill ta bort då de dels riskerar att fällas av familjen Bäver och dels skymmer sjön.

Röjningen startas med det som bävrarna redan fällt

Det som röjdes längst ner mot vattnet fälldes ut på isen, därför ville vi göra detta nu.
Fikapaus i vår uppvärmda rastvagn
Lastning av klenare grenar för hand och av stammar med kranvagn

För lunchpaus åkte vi till Taxinge-Näsby station
Mer röjning ut mot isen
Onsdagsgänget lossade sedan det som skall bli ved invid bränslehuset i Mariefred den 14 feb.