Skogsröjning juli 2017

Under sommaren 2017 genomförde Hedlanda gård omfattande röjning och gallring inom sina marker. Vi passade på på att i samverkan med Hedlanda gård låta samma skogsvårdsföretag röja strandkanten och slänten utmed banan där banan går nära sjön mellan Hedlandets station och Sjöbyggets hållplats.
För att kunna genomföra detta behövde vi anlägga en tillfällig plankorsning på platsen för en tidigare ägoväg för att skogsmaskinerna skulle kunna passera.

Plankorsningen anlagd. Samma vy efter röjning finns nedan. 4 juli.
Till vänster slänten upp mot Hedlandavägen före röjning.
Samma vy som ovan efter röjning 1 aug.
Lite längre västerut 16 aug. Helt ny vy mot Mariefred