Plankorsningarna nu färdiga

Nu i slutspurten har snickarmäster med medhjälpare på vardagar jobbat med att fästa plank i plankorsningaran för alla vägar, totalt 9 st mellan Läggesta och Taxinge-Näsby.

Bilderna visar arbete med Solviksvägen, den första plankorsningen från Läggesta (som var nr 6 att bli klar).

Spikning av distansplattor
Borrning av hål
Nästan färdig, notera de vackert försänkta skruven. Uppgrusning återstår.