Verkstadsarbeten V9-V11

Klicka på bilderna för förstoring.

Virå
Under vintern så har Virås maskineri varit nedkopplat för inspektion av lager. Ett koppelstångslager var utslitet och behövde nytillverkas. Vid närmare inspektion så kunde vi även se att gejdrarna och tvärstyckena kommer att behöva renoveras inom en snar framtid men att läget inte var mer akut än att loket kommer att kunna gå några år till i det nuvarande skicket.
Nu är maskineriet åter uppkopplat och provkörning är planerad om några veckor.
Vi har även svarvat div. bussningar för att ta bort glapp och kompensera för slitage. Bl.a. så har omkastarspaken efter 117 år blivit lite glapp vid bulten som håller fast den så det svarvades en ny låsring som även fungerar som bussning. Samma operation har gjorts med bromsrörelsen som även den börjar visa spår av slitage efter 117 år. Toleranserna är små på Virå så det är extra viktigt att inget glappar för mycket i maskineriet. Vi har även börjat mäta och markera hur dom nya linjerna på cylindrarna skall se ut, mycket mät och tejpande är det men det kommer det vara värt.

Virå uppkopplad igen.

Mellanrummet mellan bromsrörelsen och koppelstången är inte många mm.
Ny blank bussning mellan tappen/muttern och gaffelöglorna

Nu är det inget mer glapp i omkastaren. Bilden visar spakens nedre fäste vid hyttdurken.

Maskering för ny linjering på cylindrarna tejpas upp med förstoring av leveransfotot från 1901 som förlaga.

Linjerna är grovt upptejpade. Nu återstår att försöka mäta hur radierna skall se ut.

Hamra
Den första leveransen av ställkilar till storlagren kom till arbetshelgen, tillverkade av en medlem med egen verkstad. Arbetet med slutmontering av hornblocken inleddes. En sista kontrollmätning skall göras innan hornblocken dras fast permanent med låsbrickor.
Går allt som planerat så kommer det inte dröja länge innan Hamra åter igen drar tåg till Taxinge.

Under tillverkning i Örkelljunga.

En av de två nylevererade storlagerkilarna (som ser till att hjullagren inte slår mot styrningarna i ramen), tillsammans med den gamla. Den nya är tjockare för att kompensera för slitage, samt något längre för att ge större möjlighet till omslipning i framtiden. De gamla är sannolikt tillverkade vi SJ verkstad i Liljehomen 1929.

En av de nya kilarna monterad för kontrollmätning.

Hornblocken monteras

Så här såg det ut en stund senare, inga bekväma arbetsställningar!

Nya bromsblock är beställda. Nytillverkad gjutmodell i trä, gjord efter ett gammalt block. I kärnlådan till höger bakar man den sandkaka som skall fylla utrymmet mellan blockets båda öron.

Renovering av bromsrörelsen i främre maskineriet (boggin). Bromsbommarna (med ”bulor” på mitten) har fått skador svetsade och tapparna svarvade. Bromshängena har fått nya bussningar. Även fästena i ramen renoveras. Ett gammalt utslitet bromsblock monterat som exempel.

Surahammar
På motorloket Surahammar (byggt av Slipmateriel i Västervik 1935) så har motorn provmonterats och fästen för riktningsväxeln har svetsats dit. Ett nytt avgassystem har även inhandlats.

Motorn lyfts i. En Mercedes 5-cylindrig personbilsdiesel med automatlåda utan turbo eller elektronik. En pålitlig kombination. Tidigare hade loket en Volvo bensinsexa med osynkad låda, inte heller den original.

Motorn på plats.

Fästen för riktningsväxel fastsvetsade och rostskyddade. Växeln är en av loktillverkaren modifierad växellåda till en A-Ford.

Projektledare och maskinchef diskuterar fortsättningen.

JGJ 10

Arbetet med JGJ 10 går framåt. Vagnen håller på att kläs in i plåt och flera detaljer inuti börjar komma på plats.

Så här såg hon ut för en månad sedan. Sedan dess har alla plåtar och en mängd beslag kommit på plats.

JGJ 10.

Mycket jobb läggs på att detaljera vagnen.

 

Mer skogsröjning 24 feb. och 14 mars

Skogsröjningen i den strandkant utmed banvallen som ingår i banfastigheten, direkt öster om länsgränsen (mellan Södermanlands län och Stockholms län) fortsatte lördagen den 24 feb. och onsdagen den 14 mars.
Det är en tät ridå av förvuxen sly, främst asp som vi nu avverkar. Dessa träd har dels har dolt utsikten och dels utgjort en fara då de ofta lockat till sig bävrarna i trakten som fäller dem så de har hamnat över spåret. Vi lämnar de ståtliga björkarna och vissa alar.
(Bilderna är klickbara för större format)

24 februari:

Före avfärd från Mariefred (HW)
Vintertid går det åt mycket arbete att rensa snö och is ur vägkorsningarna, här Jagbacken/Ekviken (HW)
Arbete i strandkanten och på isen (HW)
Lunchrast i Taxinge-Näsby (HW)
Med kranvagnen lyfts träden upp (HW)
Många lyft av hela stammar upp till spåret, där kapas de till längder som går att lasta (HW)
Samma vy före och efter röjning den dagen. (HW)

14 mars

I Mariefred var det bara någon cm snö på rälerna, från Läggesta mot Taxinge var det bitvis betydligt mer så det blev tungt för Aspa att dra oss ut. Det hade snöat, töat och frusit i omgångar så det blev mycket hackande av is i vägkorsningarna, här Ekuddsvägen. (odh)
Träd fälls i strandkanten ut på isen (odh)
Ute på isen eldade vi grenar. (odh)
Trivselfika i vår varma rastvagn (HW)
Mer omhändertagande av grenar på isen (HW)
Dagens röjda område utifrån, även träden till höger kom ner innan dagen var slut (HW)
Det röjda uppifrån (odh)

Foton:
Hans Wicklund (HW)
Ola Dahlström (odh)

Mer verkstadarbete v. 8 2018

Ett komplement till bildreportaget från verkstadsjobben i helgen v 7.
Lite mer från arbeten på Virå, Hamra, vagnar och pannvattenanläggningen som utfördes dels i helgen v. 7 och dels onsdagen 21 februari.

Som vanligt är bilderna klickbara för större storlek.

Ångloket Virås koppelstång

Längst till vänster den nytillverkade lagerhalvan som nytillverkats och nu skavts in enligt förra inlägget.
För att passa på loket så måste centrumavstånden mellan de två bronslagren vara exakt detsamma som axelavståndet.
För att mäta upp det så tillverkades en s.k. stångpassare som elegant kröker sig runt alla hinder på vägen mellan hjulaxlarna.
Med rätta måttet inställt så kunde koppelstången monteras på fräsbordet och mittpunkten i högra lagret markeras med metallbiten med hål i. Därefter kunde med hjälp av stångpassaren rätt centrumpunkt markeras för det vänstra lagret och det kunde borras ur på exakt rätt avstånd från det högra.

Virås koppelstång

Arbeten på ångloket Hamra

Det har varit mycket fräsande, skruvande och mätande på Hamras hornblock. Först en gång för att få en såpass plan yta att den går att mäta på. Sedan en gång till för att få styrytorna parallella i vertikal led och till sist för att även få dem parallella i horisontell led.
I lördags gjorde vi vad vi tror är den sista fräsningen.
Nu väntar vi på leverans av hornblockskilar från filialverkstaden i Örkeljunga (en medlem med bra verkstad hemma).

Fräsning av hornblocksyta
Styrkanten för kilen får sig en justering. Men det var visst lite hårt där, en gnista hoppar.

I väntan på kilarna så tittade vi på Hamras bromsdelar. De har inte blivit ordentligt åtgärdade vid någon av de tidigare revisionerna. Hålen och bultarna är bitvis så slitna att bromsblocken har hamnat alldeles snett.
Dagens genomgång visade att delarna i bakre ramen, axel 3 och 4 verkar vara såpass bra att de inte behöver åtgärdas nu.
Men axel 1 och 2 i boggin behöver desto mer. Den långa bromsbommen nedtill sattes upp i svarven för att ändtapparna åter skulle bli cylindriska.
Sedan behöver hålen i bromshängena förses med svarvade och fastsvetsade bussningar.

Bromshängen med bromsblock samt bromsbom.
Först måste dubbhålen i bommens ändar borras om. Bromsbommen spändes fast mot sidan av bordet till vår över 100 år gamla radialborrmaskin. Den låter som ett tröskverk, men är otroligt flexibel och kraftfull.
Bromsbommen till axel 1 i lilla svarven för svarvning av tappen i bortändan.

Övriga arbeten

Vagnsjobben har det varit för lite bilder på.
Symaskinsvagnen, sommarvagnen från Jönköping – Gripenbergs Järnväg, har blivit ordentligt skrapad och ommålad.

Här får avslutningsvis bänkarna en omgång färg till.

Även jobbet på JGJ 10 går framåt. Denna vagn åter fann vi i ett miserabelt skick, ett fåtal delar av vagnskorgen gick att renovera, resten fick rekonstrueras efter originalritningarna från Vabis (som vi fått kopior på från Scanias arkiv).

JGJ 10, klädselplåtarna börjar komma på trästommen. Den hitre gaveln på vagnskorgen är till största delen original, medan långsidorna är rekonstruerade till största delen.

Arbetet med den nya pannvattenbehandlingsanläggningen går vidare. Det nya entresolplanet (som det så fint heter) för anläggningen med gångdörren ut mot infartsspåret under och pannrummet till höger. Här jobbar man med att montera en kraftig konsol som skall bära delar av utrustningen.
Till vänster den nylevererade tanken för det koncentrerade pannmedlet och bredvid den det nya avhärdningsfiltret.

Arbete med pannvattenanläggningen.

(Foto samtliga utom nr 5 Dag Bonnedal, nr 5 Ola Dahlström)

 

Verkstadshelg V7 2018

Udda veckoslut betyder verkstadshelg hos ÖSLJ.
Lite kort om helgens arbeten, till Virå så har det skavts lager. Det nya koppelstångslagret ska nu passa som handen i handsken på tappen. En dubbelkoll skall dock göras innan loket kopplas upp igen.
På Hamra så har arbetet med att fräsa hornblocken fortskridit med goda resultat. Nu återstår inte mycket innan loket efter en mycket omfattande revision av hornblocken och kilarna åter kan sänkas ner på hjul och rulla för egen ånga igen.
På Emsfors så har rökskåpet fått sig ett andra lager färg, även skorstenen samt  luckan skall målas om. Vi har även börjart renovera kranar som är utslitna eller nära utslitna.
Lok 10 har fått lite mer färg på sig, en del saker skall justeras bla bromsen och durken skall göras färdig innan loket är klart för sommaren.

På motorlokssidan så kan vi rapportera att riktningsväxeln till loket Surahammar har provmonterats.  Ett par saker behöver göras om innan lådan kan fästas fast men loket håller sakta men säkert på att monteras ihop.
Och på Pyret så fortgår ommålningen, nu har förarplatsen målats samt det svarta partiet på loket har fått ett nytt lager färg. Både det gröna och det svart skall målas igen innan den röda linjen slutligen målas, vi passar även på att lacka durken till loket.

Koppelstångslager till Virå
Hornblock uppskruvade i Hamras ram
Emsfors rökskåp.
Röret från injektorn till ventilen mot pannan hänger på tork.
Surahammars riktningsväxel.
Pyret med första av två lager ny färg.
Durken till Pyret med första av många lager lack
Mörkret faller över verkstaden.

Skogsröjning vid banan 10 feb. 2018

Den 10 februari påbörjade vi ett röjningsarbete i den strandkant som tillhör banan strax väster om Syltabergsskärningen, dvs länsgränsen, mellan Hedlanda gård och Taxinge. Det är sly som vuxit upp till halvstora och stora träd som vi vill ta bort då de dels riskerar att fällas av familjen Bäver och dels skymmer sjön.

Röjningen startas med det som bävrarna redan fällt

Det som röjdes längst ner mot vattnet fälldes ut på isen, därför ville vi göra detta nu.
Fikapaus i vår uppvärmda rastvagn
Lastning av klenare grenar för hand och av stammar med kranvagn

För lunchpaus åkte vi till Taxinge-Näsby station
Mer röjning ut mot isen
Onsdagsgänget lossade sedan det som skall bli ved invid bränslehuset i Mariefred den 14 feb.

Verkstadshelg v. 5 2018

Med glatt humör så jobbades det i vst denna helg.
På ångloket Virå så har lagret som vi tidigare tillverkade har nu borrats, nästa steg där är att skava lagret. De mycket nötta tvärstyckena och gejdrarna har putsats, detta för att något förbättra de mycket slitna ytorna och därmed minska slitaget.
Med dessa framsteg så har dom redan ”glada gubbarna” i maskineriet blivit ännu gladare i vetskap om att provkörning närmar sig.

På ångloket nr. 10 så har arbetet med att byta den mögliga durken inletts, plank har kapats och urtag för div bultar och nitar har frästs ur för perfekt passning.
Durken blir av ek.

Ångloket Emsfors har fått sitt sotskåp ommålat, det första lagret med svart färg har applicerats.

På ångloket Hamra så har taket börjat ta form. Turbingeneratorn blev provkörd med gott resultat.
Det har även arbetats vidare med maskineriet. Nu är det inte långt borta att loket skall kunna rulla på egna hjul igen.

Arbetet med att måla om Pyret har fortsatt.

Koppelstångslager uppsatt i fräsen förberett för borrning, centrum utmärkt på plåten.
Borrning av lager pågår
Lagret färdigborrat
Putsning av gejdytor
Virås ”glada gubbar” d.v.s. excentrarna för slidstyrningen, med ”munnen” nymålad röd.
Nytt hyttgolv till lok 10.
Grubblande över mått på Hamra
Montering av hornblock (styrningar för axellagerboxar) på Hamra
Nymålat rökskåp på Emsfors
Nytt trätak på Hamra under montering
Även namnskyltarna blir nymålade på motorloket Pyret

(Foton Ola Dahlstöm)

Banavdelningen, röjning träd över spåret 21 jan 2018

Årets första dag i fält för banavdelningen. Kallt men vackert väder.
Kontroll av banan, rensning av vägövergångar och omhändertagande av två blockerande träd som familjen Bäver vid Syltaberget (mellan Hedlandet och Taxinge) lagt över spåret. Eftersom vi planerat skogsröjning mm längre fram under vintern, behövde vi ha banan framkomlig. Det största trädet var 40 cm i diameter. Efter itusågning drog vi undan delarna med hjälp av Aspa.
Nu är det åter möjligt att köra ända fram till Taxinge.

Mellan Hjorthagen och Marielund
Rensning av plankorsning Hedlanda Gård
Spår i spår
Första trädet, det mindre, väster om Syltaberg (skärningen vid länsgränsen)
Andra trädet direkt öster om skärningen vid länsgränsen.

Kapning påbörjas

Drygt 40 cm grovt!
Återfärden påbörjas, här mellan länsgränsen och Hedlanda Gård
Vi passade även på att återmontera en nymålad hastighetstavla.
Eftermiddagsljus vid Skallaholmsbron.

(Foton Göran Wallmark)

 

Skogsröjning juli 2017

Under sommaren 2017 genomförde Hedlanda gård omfattande röjning och gallring inom sina marker. Vi passade på på att i samverkan med Hedlanda gård låta samma skogsvårdsföretag röja strandkanten och slänten utmed banan där banan går nära sjön mellan Hedlandets station och Sjöbyggets hållplats.
För att kunna genomföra detta behövde vi anlägga en tillfällig plankorsning på platsen för en tidigare ägoväg för att skogsmaskinerna skulle kunna passera.

Plankorsningen anlagd. Samma vy efter röjning finns nedan. 4 juli.
Till vänster slänten upp mot Hedlandavägen före röjning.
Samma vy som ovan efter röjning 1 aug.
Lite längre västerut 16 aug. Helt ny vy mot Mariefred

 

Spårjustering vid Sjölundsvägen maj-juni 2017

På båda sidor om vägkorsningen Sjölundsvägen låg spåret med både höjdfel och fel rälsförhöjning (”dosering” för kurvan). Detta justerades i två omgångar 21 maj och 6 juni 2017.
För att få rätt höjd på spåret vid den här typen av justeringar använder vi numera ett laseravvägningsintrument, mycket smidigt.

 

21 maj. Spåret lyft öster om vägen. Som synes ett rejält högt lyft. Laserinstrumentet i spåret i bakgrunden.
Stoppning pågår. Grus kompletteras manuellt.
Stoppmaskinförarens vy.
Grus påfyllt från grusvagnen efter första stoppningen.
Färdigt med efterjustering, en andra stoppning och putsning.

Den 6 juni fortsatte arbetet i och väster om vägkorsningen.

Lyft pågår med rälsdomkrafterna (grodor) som skruvas upp. I bakgrunden är plankningen i vägkorsningen uppbruten för lite lyft även där.
Återmontering av vägkorsningsplank.
Färdigt.

Bilder: Hans  Wicklund och Göran Wallmark (bild 3 och 5)

Jagbacken: Ombyggnad av plankorsning feb-mars 2017

I förberedelserna för ett nytt bostadsområde direkt öster om den gamla bebyggelsen i Läggesta har kommunen byggt nya gator. Då skulle den tidigare ägovägen över järnvägen vid vår hållplats Jagbacken ersättas  med en bredare gata med gång- och cykelbana. Under den nya gatan skulle ett system av ledningar läggas ner, vatten och avlopp samt el.

I samverkan med kommunen bröts vårt spår, ledningarna grävdes ner i ett öppet schakt under februari varefter vi återlade spåret under mars, justerade och stoppade så att kommunens entreprenör kund asfaltera efteråt. Själva plankorsningen lades med gaturäler med en grov ränna, som vi måttbeställt med påsvetsade anslutningsräler.

Hela arbetet bekostades av kommunen.

Utseendet före byggarbeten och skogsröjning sep. 2015
3 feb. spåret rivet, schakt påbörjad
8 feb. ledningsschakt klar, ledningsläggning pågår
8 feb.
16 feb. Lednigsschaktet igenfyllt, uppfyllnad av bankroppen påbörjad
16 feb.
19 feb. Hela spårunderbyggnaden klar
21 feb. Spårläggning påbörjad med nya sliprar
28 feb. spårläggning klar fram till plankorsningen från båda håll
1 mars. De måttbeställda rännskenorna framkörda
3 mars. Rännskenorna avlastas
5 mars. Hela spåret på plats och första justering gjord.
4 maj. Plankorsningen klar med skyltar. Asfaltering av gång och cykelbanan gjordes senare.

Vägbanan klar