Arbetshelg 19-20 oktober

JGJ 9 ”Nian”

JGJ 9 ”Nian” efter leverans till JGJ.

Bilden ovan visar loket Nian när det precis hade levererats till JGJ.
Bilden nedan visar loket Nian som loket ser ut idag.

Foto: Jan Peter Harboe

Under vintern och våren ska vi börja återställa lokets utseende till hur det såg ut vid leverans till JGJ 1915. Vi ska dessutom renovera vattentankarna. Detta innefattar bland annat ommålning av lokets utsida, byte av takvirke, renovering av vattentankarnas insida och mycket annat.
Vi kommer med jämna mellanrum att publicera nyheter om hur jobbet går för den instresserade här på bloggen.

Foto: Ola Dahlström

JGJ 10

Det har inte bara jobbats med JGJ 9 utan det har även jobbats med JGJ 10, linjeringen har börjat komma på plats.

Foto: Ola Dahlström

Museibanans dag i bilder.

Avesta och Lotta lämnar Mariefred. Foto: Ola Dahlström
Rundgång i Läggesta Foto: Kent Eriksson
Lotta och Avesta vid Jagbacken. Foto: Kent Eriksson
Nian lämnar Mariefred. Foto: Kent Eriksson
Virå Ankommer till Marielund. Foto: Kent Eriksson
Hamra och Virå i Läggesta. Foto: Kent Eriksson
Det är kul att köra Ånglok. Foto: Kent Eriksson
Hamra lämnar Läggesta. Foto: Kent Eriksson
Avesta ankommer till Läggesta. Foto: Kent Eriksson
Virå Lämnar Läggesta. Foto: Kent Eriksson
HFJ bussen ankommer till Marielund. Foto: Kent Eriksson
Tågklareraren väntar. Foto: Kent Eriksson
Avesta och Lotta väntar på avgång. Foto: Kent Eriksson
HFJ bussen möter Virå i Hedlandet. Foto: Ola Dahlström
Virå har rast på spår 4 i Läggesta. Foto: Ola Dahlström
trafiksäsongens sista tåg väntar på avgång från Mariefred. Foto: Ola Dahlström
Klargörning i lokstallet tidigt på morgonen – solen är på väg upp Foto: Mats Furukrona
Solen på väg upp utanför lokstallet Foto Mats Furukrona
Nian är snart klar för dagens första växlingstjänst på morgonen Foto: Mats Furukrona
På väg mot Hedlandet i skymningen Foto: Mats Furukrona
Åter på väg mot Taxinge – mörkret faller snabbt när vi passerar Skallaholmsbron Foto:Mats Furukrona
Väntar på ett mötande tåg i Hedlandet foto: Mats Furukrona
I Hedlandet där vi väntar på att gå som kvällens sista tåg mot Läggesta nedre foto Mats Furukrona

Museibanans dag

Nu är det dags för den stora finalen på årets trafik!
Vi kommer ha 6st ånglok igång och vårt ackumulatorlok Garpen samt vår blåa rälsbuss från HFJ.

Vi kör mellan kl 09.25 och kl 21.12

Ladda ner tidtabellen här: https://www.oslj.nu/sv-SE/tider-priser/museibanans-dag-2019-38832198


Ni kommer även få den unika möjligheten att uppleva hur det var att resa på järnvägen för över hundra år sedan när mörkret lagt sig, med fotogenlyktor och kaminer i vagnarna för att hålla värmen.
Ta denna möjlighet och besök oss, det är en perfekt heldagsutflykt!

Vi ses på Museibanans dag!

Banarbete 4 september 2019

Hösten är här och med den tid för mer banarbete.
Denna onsdag blev tre arbeten utförda:
– Justering av ett kärvande tungspetslås på infartsväxeln i Läggesta.
– Ombaxning av infartskurvan till Läggesta från Mareifred till en mer flack kurva, vilket var andra delen på ett arbete som påbörjades i maj.
– Lyft av en kort men djup svacka invid Marielundsvikens gångväg

The autumn has arrived with more time for track work. This day we:
– Adjusted a point lock in Läggesta
– Side adjusted the entrance curve to Läggesta, second part of a work started in may.
– Lifted a short but deep dip some hundred meters west of Marielund station

Baxning av infartskurvan i Läggesta. Med mycket bax blir det längdförändring av spåret, därför har en skarv öppnats i bakgrunden, där skall spåret kapas.
Baxningen börjar bli klar, gruset justeras och läget kontrolleras.
Kurvan färdigställd.
Lastning av makadam för spårlyftet i en av våra gamla malmvagnar från 1912, de kommer från Nybergets järnväg.
Kompletterande makadam har lagts ut, detta är en av de få sträckor där vi har makadam i stället för grus. Rälsdomkrafter (”grodor”) sätts på plats under rälerna. Svackan syns.
Lyft pågår, korrekt höjd vägs av med laseravvägningsinstrument.
Stoppning (inmakning och hårdpackning av makadam under sliprarna).
Dags för fikapaus, sedan blev det slutjustering, putsning av makadamytan och avstädning.

Något från banavdelningen sommaren 2019

Under sommartid är vi alla mest upptagna av trafiken och det ges inte heller mycket tid mellan trafikdagarna för banarbete. Dock har några arbeten utförts. Mer i bildtexterna nedan.

During summer time we are mostly busy with the traffic and there is not mauch time between the traffic days fort track work. Anyhow some work has been done:
– The local data network company wanted their new fibre cable along our line for ca. 1,5 km. They also installed fibre connections to our buildings in Mariefred.
– In Week 28 we had a youth camp at ÖSlJ. One day was dedicated to track work and to adjustment of a new track at the wagon shed i Läggesta. They did a good work.
– July 31 track no. 4 i Läggesta was finally adjusted and got a buffer stop.
– August 5 the track near the new crossing ”Skalla hamnväg” was adjusted.

Vi avtalade med det kommunala stadsnätbolaget att lägga sin fiberkabel utmed vårt spår på en sträcka av 1,5 km mellan Hedlandet och Hedlanda gård. Arbetet utfördes första veckan i juni.
Vi fick även fiberanslutning till våra hus i Mariefred. Här läggs den anslutande kabeln över vår gräsmatta.
Anslutning till caféet
I vecka 28 hade vi ett ungdomsläger vid ÖSlJ. En dag ägnades åt banarbete. Här får ”manskapet” åka godsvagn till arbetet och instrueras att sitta ner ordentligt.
Dagen ägnades åt justering av det nya spår 24 vid vagnhallen i Läggesta.
31 juli monterade vi en nytillverkad stoppbock på spår 4 i Läggesta samt slutjusterade spåret.
Justering av gruset runt spåret.
Färdigt med hela grusytan avjämnad med lastmaskinen.
5 augusti justerades en något felaktig rälsförhöjning (”dosering”) av kurvan norr om nya plankorsningen Skalla Hamnväg. Här är rälsdomkrafterna på plats.
Lyft och stoppat. Bild från manöverplatsen på stoppmaskinen.

Hedlandets stationshus upprustat

Under juli – augusti 2019 har det lilla stationshuset i Hedlandet fått en renovering.
Huset, eller kuren, har en intressant historia. Det var först en rastkur vid Saltsjöbanan och stod vid Stadgårdstunnelns övre, östra mynning. 1959 fick ÖSlJ kuren och den blev då stationshus i Lina Bruk. När ÖSlJ tog över banan Mariefred – Läggesta 1965 blev kuren stationshus vid ändpunkten Läggesta Östra. Efter att ÖSlJ förlängts över dåvarande SJ till en ny ändstation Läggesta Södra 1973 blev den stationshus där. Slutligen har nu alltså denna gamla kur blivit stationshus i Hedlandet.
Nu har alltså kuren riktats upp samt renoverats med ny dörr, ny namnskylt samt målats ut- och invändigt. Dessutom har den fått batterimatad belysning.
Vid de tillfällen Hedlandet är bevakad framöver får alltså tågklareraren en betydligt trevligare miljö att tjänstgöra i.

The small station building i Hedlandet has been renovated.
This small hut hs an interesting history, first it was a line guard rest hut at Saltsjöbanan in Stockholm. From 1959 station building at ÖSlJ first station Lina Bruk (at the brick work line where we started 1959 – 1964). 1965 station building at the new line at Läggesta Östra. Efter an extension 1973 station building at Läggesta Södra, and now from 2011 at Hedlandet.
Now with new door, new name sign and new paint in and out.

Sidan mot spåret med ny dörr och namnskylt
Östra sidan
Tågklarerarens arbetsplats. Biljettluckan öppen. Kan det komma någon biljettköpare?
Biljettluckan öppen utifrån.

Ångans dag 1 juni 2019

Sex ånglok i drift under ångans dag. Nian och Emsfors gömmer sig inne i lokstallet under klargöringen.

Noah och Tomas studerar smörjkortet för JGJ 9 – det är många smörjställen att hålla reda på
Även Hamra har några smörjpunkter att hålla reda på
Även fönstren ska putsas
Virå redo för Ångans dag.
Lok 1 ”Lotta” och lok 10 ”Avesta” putsas och klargörs för dagens insats
Godsvagnarna ska också göras klara för dagen, olja fyllas på i lagerboxarna där det behövs
JGJ 9 med godståg i Marielund
Senare på dagen är det Avesta och Lotta som får dra godståget
Det var gott om folk på perrongen framför stationshuset
Hamra avgår mot Läggesta nedre, JGJ 9 väntar på nästa avgång
Emsfors kommer in till Marielunds station
JGJ 9 och Ståfsjö 2 Virå har kommit till Mariefred som koppellok med ett långt tågsätt
Hamra under växling i Mariefred

Banarbete 13 och 15 maj 2019

Onsdagen den 15 maj hade vi planerat att justera en växel på vagnhallsbangården i Läggesta, växeln hade sjunkit. Vi justerade även höjden på det anslutande spåret till vagnhallsbangården. Detta arbete gick snabbt så vi fortsatte med baxa två sidolägesfel på spåren strax öster om Läggesta nedre station. Slutligen gav vi oss spå att räta upp infartsspåret till Läggesta från Mariefred. Detta hade sedan bangården byggdes om hösten 2015 haft en dålig geometri med en S-kurva och en knix i en skarv. Vi hann alltså även med detta så det blev en mycket produktiv dag. Bilder från arbetet nedan.

Below some pictures from track work May 15. First a point and the adjoining track to the wagon shed in Läggesta was adjusted in height. Then the curve towards Läggesta was adjusted to correct curvature. Finally, and originally unplanned, we got time to adjust the entrance track into Läggesta from Mareifred.
First two pictures from a part of the weed cutting work done by a team we hired for this work. The transport of the cut weed we have to do ourselves.

Först två bilder från slyröjning. Vi har under våren några dagar haft ett par man inhyrda för att röja sly på flera ställen utmed banan. Den 13 maj var de i gång igen. Som synes blir det mycket fällt som vi nu skall frakta till ett upplag i Läggesta, detta flisas längre fram när det torkat en tid.

Bilder från banarbetet 15 maj:

Växeln och anslutande spår har lyfts. Grus måste på plats och i växeln stoppas för hand.
Justering av växelställssliprarna.
Intill växeln går det att stoppa (packa grus under sliprarna) med stoppmaskinen.
Lyft av en svacka i spåret in till godsmagasin och vagnhall.
Baxning av sidolägesfel i kurvan mot Läggesta från Marielund.
Infartsspåret till Läggesta från Marielund justeras. Spåret flyttas ca 20 cm i sidled.
Eftersom kurvan flyttas in måste en skarv öppnas, rälerna läggas omlott och sedan kapas.
Rälerna har kapats. Då behöver nya hål göras för skarvbultarna. Vi gör det med skärbrännare.
Efter avslutat arbete.
Inifrån stationen.

Verkstadsarbeten 13 april – 5 maj

One week remains until we start the traffic season on 11th May which also is our 60th anniversary. This means that the work is quite intense to get our locomotives ready.

Lotta will of course be in the focus since it was our first locomotive in 1959 at the Lina brick works just outside of Södertälje. The fusible plug in the firebox roof has been recast with new tin.

Work on Hamra has progressed well, a trial run has been performed with the side rods between the axles fitted . Work is continuing with assembling and adjusting the valve gear which takes a lot of time. The locomotive will hopefully come into service later in the season.

No 2 Virå and No 9 JGJ 9 are ready for the traffic season, JGJ 9 was fired to a low head of steam to check out that valves and fittings are in working order after assembly

The track department has also been busy during the winter, a major renovation of the level crossing gates at ”Sjukhusvägen” has been done (”Hospital road” – due to that the buildings along the road once upon a time was a red cross hospital unit)

The restoration of the bogie wagon JGJ 42 has progressed with laying of a new wooden floor and welding together new mounts for the sidewalls. During the spring all our goods wagons have had their yearly service check-up.

Nr 1 Lotta

Omgjutning av smältplugg till fyrboxen, ett borrat hål fylls med rent tenn – meningen är att om fyrboxtaket överhettas så ska tennet smälta ur.

Lotta under ånga, pluggarna till slidskåpet är urtagna för att blåsa ur kondensvatten
Provkörning av Lotta – frånsett en läckande lucka till ramtanken har provkörningen gått bra
Lotta rullar för egen maskin (med lite hjälp från Virå i början) för första gången på 29 år

Nr 2 Virå

Efter jobbet med att reparera Virås gnistsläckare så var rökskåpet samt rökskåpsluckan i behov av ommålning. Ett problem som vi ofta stöter på idag är att när vi skall måla våra fordon så är det svårt att få tag på en färg som har bra hållbarhet och rätt glans. Det finns en hel del färg som har rätt hållbarhet men då brukar dessvärre glansen vara låg och den flyter inte ut så bra och lämnar penselränder.
Men efter mycket letande så tror vi att vi nu hittat ett färg som har rätt glans och hållbarhet.

Trafikstarten närmar sig med stormsteg och det betyder att Virå ska iordningställas för att kunna gå i trafik i sommar. I det så ingår det bland annat att kontrollera skicket på diverse packningar. För att enklast se vad som är tätt och inte så kopplar vi tryckluft till pannan och penslar sedan lite ”såpavatten” på alla ställen där läckage kan uppstå och ser om det börjar skumma. börjar det skumma så pyser det förbi luft och då måste det åtgärdas. Oftast räcker det med att dra åt bussningen men ibland så måste en packning bytas.

Virå drogs ut i det fina vårvädret under påskhelgen och eldades på för provkörning efter vinterns jobb. Provet gick bra men det visade att en del finjustering är är nödvändig innan trafikstarten.

Nr 5 Hamra

På Hamra fortsätter arbetet med att skava in det nygjutna koppelstångslagret

Ett tunt lager färg stryks på lagergången
Koppelstången monteras på lagergången med de nygjutna lagerhalvorna, sedan vickas stången så att färgen nöts bort – de ställena skavs sedan ner
Linjemålningen är klar på Hamras vattentankar
Hamra dras i koppel med Virå för rullprov med uppkopplade koppelstänger, syftet är att se så inget av koppelstångslagren går varmt – inga av dom hade förhöjd gångvärme så nu fortsätter arbetet med att koppla upp resten av maskineriet.
Hamra kommer tillbaka till Mariefred efter ett framgångsrikt rullprov
Alla fyra vevstakarna är uppkopplade. Längden på excenterstången mäts in och justeras genom att lägga shims (mellanlägg) ovanför den undre övre lagerhalvan.
Sista slidstångslänken i de vänstra maskinerierna skruvas upp.

Nr 9 JGJ 9 Nian

Under de senaste veckorna fokus hamnat på att få Nian klar för årets trafiksäsong när löpaxelboggin är monterad. Armaturer ska gås igenom, rengöras och packas om med nya glanderflätor.

Främre löpaxelboggin monterad på plats
En av provkranarna till vattenståndsglasen demonterad inför ompackning med nya glanderflätor
Några av de ompackade armaturerna

På Nian har nu alla armaturer monterats så loket börjar bli klart inför trafikstarten, här håller loket på att eldas på för att få upp trycket i pannan.

Vatten håller på att fyllas på i tankarna, loket eldas med ved för att värma pannan långsamt då den är kall

Banavdelningen har också varit flitig under vinteruppehållet, ett stort jobb har varit att renovera bomanläggningen vid sjukhusvägen, en lindriven anläggning.

Ena bomspiran på vägövergången vid sjukhusvägen har kommit på plats
Renoveringen av godsvagnen JGJ 42 fortsätter med att montera brädgolvet, beslag för sidolämmar har också tillverkats. Under våren har också översyn gjorts av alla våra godsvagnar inför årets trafik.

Verkstadsarbete 27 mars – 10 april

Spurten pågår för att få allt färdigt innan trafiksäsongen tar över.

The traffic season is closing in and many of the ongoing jobs must be finished.

1 Lotta

Den första riktigt sköna vårdagen i slutet av mars hade vi besök av ångpanneinspektören som gjorde det formella tryckprovet av Lottas panna samt besiktigade våra pannor invändigt. Kunde konstatera att vår nya pannvattenbehandlingsanläggning gör nytta.

Vänster: Ojdå, det blev vist ett par pumptag för mycket. Men pannan tålde det också
Höger: Injustering av vevstakslager.

Mycket funderande och mätande när maskineriet kopplas upp, foto Mats F.
Högersidan klar, antalet återstående punkter på listan på hyttsidan minskar stadigt, foto Dag B.

The first warm and nice day of spring we had the boiler inspector visiting. Pressure test of Lotta and internal inspection of all the boilers. No problems.
Right hand side connecting and excentric rods are fitted.

2 Virå

Virås rökskåpslucka våtslipad inför en (förhoppningsvis) sista strykning. Med dagens färger så är det betydligt svårare att få en perfekt finish, men det går om man är riktigt noggrann.

9 Nian

Nysvarvad hjulaxel och den färdiga boggiramen, foto Mats F.
Nians framboggi färdigrenoverad och klar att sättas in under loket. Nu försedd med fettsmörjning av rullarnas lager, foto Dag B.

Boggin monterad i ramen mellan cylindrarna med det kvadratiska fångjärnet som lyfter med boggin om hela loket lyfts från spåret. Foto Hanna

The overhauled bogie is ready and finally fitted under the front of Nian.

8 Emsfors

Emsfors proveldas för att kolla att allt blir tätt. Några småsaker att åtgärda. Bara att lyfta lokets framända ett par dm räcker för att få tillräckligt med självdrag genom den kalla panna så att brasan tar sig.
En kort videofilm på provkörningen när trycket är uppe, årets första ånglokskörning.

First steam this year, a short test run for the brigadelok Emsfors.

5 Hamra

Vänster: Injustering av lagerlägen i koppelstången. Prova med olika shims (tunna mellanlägg) och kontrollera när och var det spänner och fastnar. Prova med shims av annan tjocklek, om och om igen…
Höger: Första koppelstången på plats på Hamra. När shimsen är rätt går koppelstången att röra i sidled men glappar inte i längsled. Foto Hanna resp. Dag B.

Vevstakarnas tvärstyckslager (lilländar) behövde borras ur för att få acceptabla lagerytor och rätt lagerspel. Det går knappt att se det tunna borrstålet virvla runt under borrhuvudet.
Även tvärstycksbultarna är slitna, men om de slipas om så måste det till helt nya lager, så det får vänta. I stället skaver vi in lagerytorna med skavstål och märkfärg så att det blir god passning.

Ändlägena för kolv och tvärstycke markeras med små ritsar och blå streck. Detta för att när vevstakarna sätts upp så måste lagerlägena justeras in så att kolven inte riskerar att komma för nära cylinderlocken.

The small end bearings of the connecting rods are bored in the mill.
A good fit to the crosshead bolts is achieved by scraping the bearing surfaces.
The end postions for the pistons are marked on the slide bar, critical for the adjustment of big end bearing position..
Below, new wedge bolt for one of the side rods

Ny bult för en koppelstångskil under tillverkning.

Ett av koppelstångslagren visade sig ha en lagerhalva som spruckit rakt av (längst till vänster). Skadan är gammal men hade nu blivit akut. Efter visst letande så hittade vi en låda på vinden med gamla lager till Hamra, och där låg en helt oanvänd lagerhalva sannolikt tillverkad tillsammans med fler lager ca. 1970 (mitten i v. bilden). Efter en del justerande så passade den precis i koppelstången. Men efter inpassning på plats mot vevtappen så visade sig att ingjutningen av babbitts (vitmetall) inte stämde riktigt med den andra lagerhalvan, vilken ändå hade några mindre skador.

Alltså vidtog omgjutning av lagret. Först ursmältning av gammal babbitts, sedan flussning av bronsytorna, förtenning, montering i gjutform, förvärmning samt slutligen gjutningen av den nya babbittsen.

One of the side rod bearings had a broken bronze half. We found a never used spare bronze made around 1970, when the machinery was partly overhauled. The bronze fitted exactly after minor adjustments, but the white metalling did not match its companion. They were now remetalled.

Surahammar

Renoveringen av Surahammar går framåt. Loket har fått buffert och koppel monterat både fram och bak, motorrummet har blivit målat och ett kylarsystem för motorn och växellådan har konstruerats och monterats.

Även hytten börjar ta form, just nu så funderar vi på hur vi ska konstruera förarstolen. Surahammar har en mycket låg hytt vilken innebär att det ej går att stå i loket, därför så ska det byggas en höj och sänkbar förarstol så att lokförare av olika längder kan köra loket utan att slå huvudet i taket eller ha skymd sikt.

Det ska byggas ett tunt trägolv över golvplåten. Notera den roliga konstruktionen med dörrhandtag på hyttväggen och inte på dörren.

Foto: Jimmy Gustafsson & Ola Dahlström

The light diesel Surahammar has had its engine room painted and a cooling system for the engine and gearbox built. The cab is taking shape, right now we are designing the driver’s seat. The cab has a very low ceiling, thus the chair must have adjustable height.