Lyckad provtryckning av Emsfors panna

Den 6 maj provtrycktes Emsfors panna. Detta efter mycket arbete under den gångna vintern med att reparera skadan i fyrboxen.

Tack vare att vi från Tyskland har fått en omgång tillverkningsritningar för dessa så kallade Brigadlok så har vi kunnat visa att fyrboxen är hållfasthetsmässigt överdimensionerad jämfört med den ursprungliga konstruktionen. Detta har medfört att efter de noggranna undersökningar som vår ångpanneinspektör har gjort kontinuerligt under arbetets gång så kan han nu godkänna att pannan återfår sitt ursprungliga maximala arbetstryck om hela 15 kp/cm2.

Ems provtryckning 2015-05-06a

 

Provtryckningen idag har skett med 30 % övertryck, dvs hela 19,5 kp/cm2 och med pannan helt fylld med vatten av ca. 60 graders temperatur.

Ems provtryckning 2015-05-06 b

Trycket pumpas sedan upp med en speciell provtryckningspump, detta för att vid ett eventuellt läckage så rinner endast en minimal mängd vatten ut.

Provtryckningen gick helt utan problem och nästa steg är nu att förbreda loket för driftsprovning och därefter trafik.

 

Inlägg tas bort 8 August 2015