Kompletteringsutbildning Taxingelinjen

Hej goda vänner och kollegor. Det är dags för er att testa vår nybyggda linje mot Taxinge-Näsby. Utbildningskatogorierna är Bromsare, Motorloksförare och Ångloksförare samt Eldare. Den förstnämda inkluderar Tbfh behöriga ochså. Tågklarerarbehöriga ska ochså gå som någon av de ovanstående behörigheterna som man är godkänd för. För bromsarutbildningen kontakta mig på tel. 0763165150 eller på min e-mail rillep1981@hotmail.com eller Facebook. För Ånglokslinje kontakta Mats Furukrona. Vad gäller Motorlokslinjen får utbildningssektionen återkomma om. En sann äventyr väntar er att få tjänstgöra på, i min mening, en av Sveriges mest vackraste järnvägssträckor. Väl mött på andra sidan viken.