Första arbetshelgen för säsongen

Den första arbetshelgen i Mariefred var det arbeten över hela linjen, några har redan hunnit ge sig iväg med ett arbetståg till Taxinge-Näsby draget av Gaivoron för att justera växelkurvan mellan spår 1 och spår 2, man passar även på att ge några nya utbildning på Gaivoron.

Växelkurvan mellan spår 1 och 2 har baxats och rätats av arbetslaget som var ute i Taxinge på lördagen.

I Mariefred är det full fart i vagntvättningen, efter årets säsong är det dags för översyn av vagnarna – först tvättning, sedan vaxning inomhus samtidigt som vagnen får in översyn

Då ångloket Virås panna är på väg att bli klar hos Hatch Heritage Steam Engineers i england är det dags att börja samla ihop delarna på ett ”byggspår” för att så småningom börja montera ihop loket.

På vagnen nedan står det mesta av hytten + en del av gångborden som har demonterats tidigare

Bakom vagnen finns Virås ramverk med maskineri, ramtanken gjordes i ordning förra vintersäsongen och det är dags att montera locket.

Ramverket har lyfts upp för att kunna ta bort bindjärnen för att få ner underboxarna och ta en titt på smörjdynorna i storlagren när det är lite lättare att lyfta loket utan pannan.

På gångbordet bakom cylindrarna står underboxarna och kilarna till hornblocken

Smörjdynorna är urlyfta, de ser inte så dåliga ut som man kunde ha befarat – det är bra spänst i fjädrarna och garnet från dynan som ska nå ner i oljan och dra upp olja för att smörja lagergången på axeln är hela – men när jobbet ändå är gjort är det lika bra att sätta dit nya smörjdynor som den som ligger framför underboxarna. Den ska sys fast i plåten som finns under den gamla smörjdynan.

Trävirket i boggigodsvagnen JGJ 51 har inte orkat stå emot tidens tand och har bytts ut mot nya – även stolparna

Vaxning av de målade ytorna på personvagnen Stafsjö 3 – i verkstadsgraven under vagnen håller man på att se över lagerboxar och boggipannor.

Vi har tagit hem den brustna koppelaxeln från Nian, det visade sig att den externa verkstad vi anlitade för att ta isär axeln och svarva en ny samt montera ihop det hela inte lyckades med att få isär delarna – det är en ovanlig konstruktion där veven med lagergång är pressad på hjulaxeln och låst med en kil, hjulstommen är sedan pressad på axeln och låst med ytterligare en kil. Vi har bestämt oss för att borra ur den gamla axelstumpen men inte ända ut till kilen som ligger på diameter 90 mm (axelns diameter är 100 mm)

Här har borrningen påbörjats i vår stora radialborrmaskin, ett hål har borrats med en ”liten” borr och sedan är det dags för den största borren med 65 mm diameter

Borrningen görs i flera steg, här har den stora borren gjort sitt och det är dags att börja om med den ”lilla” borren och gå djupare (det är 300 mm som ska borras ur)

Axeln har nu borrats så långt det är möjligt, det återstår ca 35- 40 mm kvar i botten, ett 10 mm hål har borrats i kanten på hylsan med ca 2 mm gods kvar till ytterdiametern på axeln.

Vi ska göra ett försök med att pressa ur axeln men först ska vi värma i hålet – tanken är att den tunna sektionen vid det lilla borrhålet ska deformeras tillräckligt när röret utvidgar sig så att greppet minskar tillräckligt mycket för att axeln ska kunna pressas ut – förhoppningsvis går det att pressa ur veven samtidigt (låskilen mellan axel och vev sitter rakt nedanför vevtappen)

Virås vattentankar har varit lämnade till Mavab för blästring invändigt och målning och kom tillbaks i veckan, de lösa plåtarna som skars ut ska svetsas på plats igen.

Postvagnen JGJ 27 har börjat målas, godsutrymmet målas i JGJ-grönt medan postkupen naturligtvis målas i gult

Målad panel till postkupén