Flera lyft för banavdelningen

Under slutet av maj har banavdelningen arbetat med justering av ett antal spårlägesfel på hela banan, inga har varit farligt akuta, men önskvärda att åtgärda. Det handlar då om både några långa och djupa svackor och ett antal skevningsfel, dvs där rälerna ligger felaktigt på olika höjd. I kurvor skall det finnas en s.k. rälsförhöjning, att ytterrälen är högre än innerrälen med olika höjd beroende på kurvradien, i övrigt skall rälerna vara på samma höjd. Vi har haft ett antal ställen där detta har varit fel, ett visst fel är tolererbart men för stora fel eller för korta förändringar behöver åtgärdas.

Klämdagen fredagen den 15 maj lyfte vi upp en lång svacka kombinerad med skevningsfel strax öster om Sjukhusvägens plankorsning utanför Mariefred. Här är en sträcka som var vår första sträcka att helrenovera 1977, då lades speciella sliprar av det australiensiska träslaget Jarrah in i en ballast av grov makadam. Sliprarna har förvisso hållit till nu men har i övrig inte varit optimala. Grovmakadamen är extremt tungarbetad för hand. Så just de materialen har vi aldrig senare använt.

Pga att den sträcka som skulle lyftas var så lång använde vi laser för uppriktning.

WP_20150515_006
Här ser vi en del som är lyft med rälsdomkrafter (”grodor”) men ännu inte stoppad. Laserinstrumentet i bakgrunden till höger om spåret.
WP_20150515_004

Stoppmaskinen i arbete. Denna som vi inköpte nytillverkad från Frankrike i augusti 2013 har verkligen varit en bra investering, lätthanterlig och fullständigt driftsäker.  (Den mindre svackan i bakgrunden lyftes vid den efterföljande finjusteringen.)

Under de följande veckorna gjordes ett par heldagsarbeten på linjen Hedlandet – Taxinge-Näsby med justering av svackor och skevningsfel.

Den 1 juni gjorde vi flera olika arbeten. Först körde vi ut ny finmakadam på den sträcka som lyftes 15 maj.

WP_20150601_005

Här ses lastningen av makadam i Läggesta.

Efter att vi justerat en växel i Marielund fortsatte vi med spårjusteringar väster om Marielund. Här fanns det kvar ett par mindre skevningsfel som vi inte hunnit med vid tidigare arbeten där men framför allt ägnade vi oss åt en djupare svacka som funnits några år och sett illa ut. Den här typen av fel är inget stort problem för gångegenskaperna på våra fordon i de hastigheter vi kör, men estetiskt inte bra.

Bilderna visar stoppningen av det lyfta spåret.

WP_20150601_006

WP_20150601_008

Därefter körde vi ut mer finmakadam och putsade av spåret.

På båda de avbildade ställena har vi alltså makadam i spåret, det är ett undantag, i övrigt har vi naturgrus.