Vardagsgänget v 49

Arbetet med AOJ 24 fortskrider med tillpassning av delar för att kunna varmnita dom på plats.

20151202_155624

20151202_155641

 

I snickeriet växlade vi undan de fordon som står i vägen för utbyggnaden, växlade in vagnen med material samt satta upp de första reglarna för den nya mellanväggen.

20151202_165636

20151203_171913

 

Vi lagade också staketen efter bäverns härjningar vid Skallarholmen samt efter linjen till Hedlandet.

20151203_101924

Vardagsgänget v 48

Vi fortsatte att städa växelbyggnadsplatsen i Mariefred och transporterade ner bråten till Läggesta.
20151126_114204

20151126_090653

I Läggesta byggde vi en provisorisk övergång vid gångvägens början så att markägaren kan komma över med skogsmaskiner för röjning.
20151126_133321

Samtidigt kollade vi bäverns fortsatta härjningar.
20151126_133621

I verkstaden svarvades andra hjulaxeln till AOJ 24. byglar, som ska hålla stolparna tillpassades.
20151126_110711

I snickeriet fortsatte utbyggnaden.
20151126_173007

Vardagsgänget v 47

Svarvning av hjul till vagnen AOJ 24

20151118_120924

En av Hamras nysvarvade hjulaxlar

20151118_164159

Bävern har fällt ytterligare en stor asp på Skallarholmen som föll och krossade staketen kring gångvägen strax väster om bron.
20151118_152346
20151118_145730

I Mariefred städades växelbyggnadsplatsen och växeldelar lastades dels på järnvägsvagnar för transport till Taxinge Näsby och på lastbil för transport till Läggesta. Vi har lagt ytterligare en spårvidd till lagret, vi har fått några spann med 50 cm decuvillespår samt en stadig tralla med samma spårvidd.

Vardagsgänget v 46

Det var röjning och städning i mellandelen för att kunna bygga ut snickeriet. En hylla ned skruv och nit flyttades tre meter till ett ledigt hål efter ett telestativ som stått där och samlat damm.
20151112_122606

Konsoler till stolparna på AOJ24 tillverkades samt den andra hjulaxeln fick flänsarna påläggssvetsade.
20151111_152447

20151111_151444

Nu är alla personvagnar skinande blanka.
20151111_151420

Vardagsgänget v 45

Att komma ihåg att ta bilder kommer man på när motivet är borta. Alla personvagnar har säkerhetssynats så nu får dom rulla ett år till. Sedan var det att spela med 15spelet för att kunna fylla vagnhallen så det inte finns någon outnyttjad spårmeter kvar. Lok 21 Gaivoron fick särskild tillsyn och axelväxlarna fick oljenivån justerad till nära max genom att använda den nya oljepumpen. Sedan blev det stordåd igen genom att de långa TUNGA lyftvalkarna förpassades ner i graven och hänger numera på konsoler längst in i graven. Sedan la vi på luckorna och tyckte att vi varit mycket duktiga.
20151105_125215
20151105_120122
20151105_130511
20151105_150923

Vardagsgänget v 44

Det var fortsatt reglementsenlig översyn på personvagnar med tillhörande vaxning, samt rangering av fordon.
DSC_0088

Till Läggesta tillverkades plattjärn att montera växelställen på. I Läggesta nivellerades spåren, marken omkring avjämnades och tre växelställ monterades.
DSC_0091

20151029_120658

20151029_115638

20151029_151540

20151029_165224

Läggesta nedre bangård ombyggd

Sedan linjen till Taxinge-Näsby blev klar 2011 har den haft en opraktisk anslutning till bangården i Läggesta nedre. Taxinge-Näsby har endast kunnat nås från spår 1. Det har inneburit att vid tågmöten har ena tåget har behövt flyttas via utdragsspåret i bangårdens bortre ända, vilket inneburit en backningsmanöver. Detta har varit tidsödande och omständligt.

Höstens stora projekt för banavdelningen blev att bygga om infarten till Läggesta nedre. Den nya lösningen innebär att båda linjerna (från Mariefred och Taxinge-Näsby) förs samman i en växel (nr 8) och därefter via två växlar (nr 1 och 3) delas upp till spår 1, 2 och 3. Alltså får samtliga tre spår direkt förbindelse till båda linjerna. Lösningen hade valts så att de befintliga växlarna kunde återanvändas i nya läge och ingen ny växel behövde byggas. En växel blev obehövlig i Läggesta och skall senare användas i Taxinge-Näsby.

3 okt. Rivning av gamla infartsspåren. Spårspann lyfts ur.
3 okt. Rivning av gamla infartsspåren. Spårspann lyfts ur.
3 okt. Växel 8 lyfts ur. Den skall flyttas något bortåt i bilden.
3 okt. Växel 8 lyfts ur. Den skall flyttas något bortåt i bilden.
3 okt. De tre växlarna som skall återanvändas upplagda intill sina nya lägen.
3 okt. De tre växlarna som skall återanvändas upplagda intill sina nya lägen.

 

10 okt. Schakt för växlar och spår med inhyrd minigrävare.
10 okt. Schakt för växlar och spår med inhyrd minigrävare.
10 okt. Nytt läge för växel 1 schaktat. Lyft av växeln förbereds.
10 okt. Nytt läge för växel 1 schaktat. Lyft av växeln förbereds.
10 okt. Växel 1 lyfts på plats.
10 okt. Växel 1 lyfts på plats.
10 okt. Nöjda efter bax av växeln.
10 okt. Nöjda efter bax av växeln.
10 okt. Kapning av räl.
10 okt. Kapning av räl.
11 okt. Spåret mot Mariefred byggt, men ännu inte justerat.
11 okt. Spåret mot Mariefred byggt, men ännu inte justerat.
11 okt. Växlarna på plats, några passbitar räler saknas ännu.
11 okt. Växlarna på plats, några passbitar räler saknas ännu. Det närmaste växelstället och dess sliprar skall bytas.
15 okt. Nya hål för skarvjärnsbult i kapade räler.
15 okt. Nya hål för skarvjärnsbult i kapade räler.
IMG_7577
17 okt. Yttersta delen av spår 3 nybyggdes.
21 okt. Spårjustering. Stoppmaskinen i bakgrunden användes så mycket som möjligt men går inte att använda överallt i växlarna. Här handstoppas med spade på traditionellt sätt.
21 okt. Spårjustering. Stoppmaskinen i bakgrunden användes så mycket som möjligt men går inte att använda överallt i växlarna. Här handstoppas med spade på traditionellt sätt.
25 okt. Grusning och justering av spår 3.
25 okt. Grusning och justering av spår 3.
25 okt. Vår hjullastare användes för grusning och avjämning av ytorna.
25 okt. Vår hjullastare användes för grusning och avjämning av ytorna.
29 okt. Växelställ monteras och nya dragstänger smids och svetsas.
29 okt. Växelställ monteras och nya dragstänger smids och svetsas.
29 okt. Infarterna klara, justerade och putsade.
29 okt. Infarterna klara, justerade och putsade.
29 okt. Hela nya infarten klar.
29 okt. Hela nya infarten klar.

 

Vardagsgänget v 43

I verkstaden fick hamras hjul flänsar påsvetsade, Verkstadskompressorn fick tryckregultorn justerad så att den ger rätt tryck och den årliga översynen på personvagnarna fortsatte.

DSC_0081
Foto Lennart Nilsson

Den nya infarten till Läggesta fick de sista bultarna i skarvjärnen på plats samt infarten från Mariefred nivellerad och baxad samt spadstoppad.
20151015_125334
20151021_155229
20151022_173958

Den växel som blivit över transporterade vi till Taxinge Näsby och för att komma dit fick vi såga av en sälg som bävern fällt över spåret.

Vardagsgänget v 42

Det var personvagnsunderhåll och lite annat pyssel samt att vi byggde en hyllsektion till på hyllan utanför snickeriet i vagnhallen.

20151014_180808

 

Torsdagen ägnades åt att knyta ihop spåren i Läggesta där alla växlar i infarten fått nya lägen så att tågen från Taxinge Näsby kan nå alla spåren.

20151015_125327

20151015_163753

Vardagsgänget v 41

Det var fortsatt städning som gällde. Träkolsvagnen togs ut från snickeriet, vilket krävde en massa växling.

20151007_120919

Oljesugen fick sina olika sugrör upphängda i graven.

20151007_153419

Vändskivan har fått alla konsoler för gångborden på plats.

20151007_163205