JGJ 9:Gasskärning av småtuberna

Här står jag själv och håller på att skära av tubändarna i fyrboxen, i och med att fyrboxen är av koppar så leds värmen bort så det är ganska lätt att skära utan vara rädd för att skada tubplåten. Några av tuberna är redan kapade, änden som hänger ner syns genom hålen i tubplåten där tubändarna har plockats ut.

JGJ 9:Tubdragning och pannspolning

Tuberna håller på att dras på JGJ 9 och pannan ska spolas för att få ur all rost som ligger i bottenringen på fyrboxen. Det är förberedelse för att börja fylla pannan med vatten för att se om det finns några tubläckor

Och det fanns en hel del tubläckor som man ser på den här bilden som är tagen i fyrboxänden, sammanlagt visade det sig att det var 6 småtuber som läckte.

Det är punkthål i tuberna orsakade av sotet som har bundit fukt. Konsekvensen av detta blir att samtliga småtuber i loket ska bytas ut, 45 stycken. Detta beslut har tagits i samråd med Hembygdsföreningen i Skärstad.

JGJ 9:Första genomgången av "Nian"

JGJ 9 eller som loket kallas internt, ”nian”, står utanför nya verkstaden. Man håller på att försöka blåsa rent i stortuberna som det ligger mycket sot i, därför ”ryker” det ut skorstenen på loket. Bredvid rökskåpsluckan ligger en tubviska som har använts för att dra småtuberna. Under helgen monterades vevstakarna bort att loket kunde förflyttas utan att kolvar och slider rör sig. Det verkar som att efter sin sista tjänstgöring på Aspa bruk så ställde man inte av loket ordentligt, det fanns slagg och kolrester i fyrboxen och asklådan Småtuberna hade heller inte blivit dragna. Fortsätt läsa ”JGJ 9:Första genomgången av "Nian"”