Marknad: planering 2009 och längre fram

Den 18/10 har marknadsavdelningen ett heldagsmöte med planering inför 2009 – jubileumsåret – och med diskussion om marknadsföringen längre fram också. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta i så fall Claes Jonsson på 070-751 41 87 eller maila till öslj på oslj@telia.com