Banavdelningen, röjning träd över spåret 21 jan 2018

Årets första dag i fält för banavdelningen. Kallt men vackert väder.
Kontroll av banan, rensning av vägövergångar och omhändertagande av två blockerande träd som familjen Bäver vid Syltaberget (mellan Hedlandet och Taxinge) lagt över spåret. Eftersom vi planerat skogsröjning mm längre fram under vintern, behövde vi ha banan framkomlig. Det största trädet var 40 cm i diameter. Efter itusågning drog vi undan delarna med hjälp av Aspa.
Nu är det åter möjligt att köra ända fram till Taxinge.

Mellan Hjorthagen och Marielund
Rensning av plankorsning Hedlanda Gård
Spår i spår
Första trädet, det mindre, väster om Syltaberg (skärningen vid länsgränsen)
Andra trädet direkt öster om skärningen vid länsgränsen.

Kapning påbörjas

Drygt 40 cm grovt!
Återfärden påbörjas, här mellan länsgränsen och Hedlanda Gård
Vi passade även på att återmontera en nymålad hastighetstavla.
Eftermiddagsljus vid Skallaholmsbron.

(Foton Göran Wallmark)

 

Skogsröjning juli 2017

Under sommaren 2017 genomförde Hedlanda gård omfattande röjning och gallring inom sina marker. Vi passade på på att i samverkan med Hedlanda gård låta samma skogsvårdsföretag röja strandkanten och slänten utmed banan där banan går nära sjön mellan Hedlandets station och Sjöbyggets hållplats.
För att kunna genomföra detta behövde vi anlägga en tillfällig plankorsning på platsen för en tidigare ägoväg för att skogsmaskinerna skulle kunna passera.

Plankorsningen anlagd. Samma vy efter röjning finns nedan. 4 juli.
Till vänster slänten upp mot Hedlandavägen före röjning.
Samma vy som ovan efter röjning 1 aug.
Lite längre västerut 16 aug. Helt ny vy mot Mariefred

 

Spårjustering vid Sjölundsvägen maj-juni 2017

På båda sidor om vägkorsningen Sjölundsvägen låg spåret med både höjdfel och fel rälsförhöjning (”dosering” för kurvan). Detta justerades i två omgångar 21 maj och 6 juni 2017.
För att få rätt höjd på spåret vid den här typen av justeringar använder vi numera ett laseravvägningsintrument, mycket smidigt.

 

21 maj. Spåret lyft öster om vägen. Som synes ett rejält högt lyft. Laserinstrumentet i spåret i bakgrunden.
Stoppning pågår. Grus kompletteras manuellt.
Stoppmaskinförarens vy.
Grus påfyllt från grusvagnen efter första stoppningen.
Färdigt med efterjustering, en andra stoppning och putsning.

Den 6 juni fortsatte arbetet i och väster om vägkorsningen.

Lyft pågår med rälsdomkrafterna (grodor) som skruvas upp. I bakgrunden är plankningen i vägkorsningen uppbruten för lite lyft även där.
Återmontering av vägkorsningsplank.
Färdigt.

Bilder: Hans  Wicklund och Göran Wallmark (bild 3 och 5)

Jagbacken: Ombyggnad av plankorsning feb-mars 2017

I förberedelserna för ett nytt bostadsområde direkt öster om den gamla bebyggelsen i Läggesta har kommunen byggt nya gator. Då skulle den tidigare ägovägen över järnvägen vid vår hållplats Jagbacken ersättas  med en bredare gata med gång- och cykelbana. Under den nya gatan skulle ett system av ledningar läggas ner, vatten och avlopp samt el.

I samverkan med kommunen bröts vårt spår, ledningarna grävdes ner i ett öppet schakt under februari varefter vi återlade spåret under mars, justerade och stoppade så att kommunens entreprenör kund asfaltera efteråt. Själva plankorsningen lades med gaturäler med en grov ränna, som vi måttbeställt med påsvetsade anslutningsräler.

Hela arbetet bekostades av kommunen.

Utseendet före byggarbeten och skogsröjning sep. 2015
3 feb. spåret rivet, schakt påbörjad
8 feb. ledningsschakt klar, ledningsläggning pågår
8 feb.
16 feb. Lednigsschaktet igenfyllt, uppfyllnad av bankroppen påbörjad
16 feb.
19 feb. Hela spårunderbyggnaden klar
21 feb. Spårläggning påbörjad med nya sliprar
28 feb. spårläggning klar fram till plankorsningen från båda håll
1 mars. De måttbeställda rännskenorna framkörda
3 mars. Rännskenorna avlastas
5 mars. Hela spåret på plats och första justering gjord.
4 maj. Plankorsningen klar med skyltar. Asfaltering av gång och cykelbanan gjordes senare.

Vägbanan klar

Banarbete v. 9

Under v. 9 arbetade några medlemmar flitigt med ytterligare röjning av sly.

Nedan för ”Gula villan” mellan Marielund och Jagbackens hållplats röjdes nu alla nu rätt grova rotskott bort från de slyrötter där vi för ett par år sedan röjde rent till att ha endast ett grövre träd per rot. Nu blev det åter god sjöutsikt mellan träden. Bra arbete att göra nu när det är fruset då det är vattensjukt här.

Dessutom hämtades den tidigare röjda slyn runt Hedlandet.

IMG_8553 IMG_8554

DSC_0373 DSC_0374

Foton: Göran Wallmark (2 översta) och Sigrid Holmquist (2 nedersta)

Slyröjning med maskin

För att få undan sly på några av de med tätvuxna och svårröjda partierna har vi hyrt in en entreprenör med stor traktor med stort röjaggregat. Med detta avverkas även rätt grov sly och förvandlas till grov flis på platsen. Snabbt avverkat och vi behöver inte frakta bort det fällda.

Vi har passat på att göra detta nu när banvallen är ordentligt frusen och inte påverkas av maskinens hjul.

Några bilder från dagens röjning den 23 februari mellan Hedlandets stn och Hedlanda Gård.

IMG_8473

V__1A16 V__DF49

IMG_8515 V__7FD9

IMG_8489

V__4B41 V__6124

Verkstadsarbeten december

Under december månad har verkstadsarbetena i Mariefred fortsatt, arbetet med pannan till lok 10 har fortsatt – nu är det dags att nita fast det nya sotskåpet på rundpannan. Här har sotskåpet först passats in på flänsen och skruvats fast.

DSC_0755För att kunna planslipa hornblocken och kilarna till Hamra har vi gått igenom planslipen och tömt den på gammal och uckig tvättvätska och plockat isär och tvättat hela systemet samt bytt en dålig elkabel till magnetbordet.

DSC_0754Utomhus har det jobbats med vändskivan till Taxinge-Näsby med att montera stag till gångborden

DSC_0749

DSC_0750Sotskåpet till lok 10 har nitats och nu är nästa steg att nita fast lucksargen – den var svårt rostskadad nertill och en ny plåtbit har svetsats in.

DSC_0813Nitarna till sotskåpet från insidan

DSC_0802JGJ 9 har ställts av efter julmarknadstrafiken och då det har gått två år sedan ramtanken rostskrapades tyckte vi att det var dags att ta sig in och titta hur det ser ut men först måste bromsrörelsen tas ner under loket så det går att ta bort luckan, delarna till bromsrörelsen har lagts ovanpå tanken.

DSC_0803

Loket sett underifrån, när bromsrörelsen är borttagen är det dags att ta bort luckan.

DSC_0806Vi vet ju att då sidovattentankarna inte har rostskrapats så borde det ha samlats en del rost i botten på ramtanken men det som är intressant är att se om det långa arbetet med att skrapa och måla tankarna har fungerat.

Det ligger lite rost i botten på tanken men vad vi kunde se så sitter all färg kvar – på några ställen hade det ”gråtit” från en por där antagligen inte färgen har täckt men på det hela ser det bra ut

DSC_0817

Men det händer ju också att man är utomhus , t ex när man är på väg ner till järnvägen på morgonen och det är en riktigt fin vintermorgon

DSC_0808

Banarbete nyår

I dagarna runt nyår har vi utfört en del banarbete.

Slyröjning utförs med fördel nu när det inte är löv på växtligheten.

Den 29 dec. röjde vi efter bävrarnas härjningar vid länsgränsen. Dels sågade vi upp ett träd som bävrarna fällt över spåret och dels fällde vi och sågade upp ett träd som fortfarande stod upp men nästan var genomgnagt. Dessutom röjde vi bort sly utmed banvallen där.

Trädstammar och sly lastas.
Trädstammar och sly lastas.
Sly sågas nere i slänten.
Sly sågas nere i slänten.

Den 30 dec.  körde vi ut växeldelar till Taxinge-Näsby för det blivande vändskivespåret.

Lok 21 Gaivoron, vagnar med växeldelar samt banavdelningens redskapsvagn.
Lok 21 Gaivoron, vagnar med växeldelar samt banavdelningens redskapsvagn.
Räls och växeldelar staplas i Taxinge-Näsby
Räls och växeldelar staplas i Taxinge-Näsby

Den 3 jan. röjde vi bort sly för att skapa god sikt vid fyra plankorsningar på sträckan Läggesta nedre – Hedlandet.

Fotografen står på Karlsborgsvägen. Här var det högt med sly i dikesslänten och utanför diket.
Fotografen står på Karlsborgsvägen. Här var det högt med sly i dikesslänten och utanför diket.
Sly lastas.
Sly lastas.

 

Vardagsgänget v 49

Arbetet med AOJ 24 fortskrider med tillpassning av delar för att kunna varmnita dom på plats.

20151202_155624

20151202_155641

 

I snickeriet växlade vi undan de fordon som står i vägen för utbyggnaden, växlade in vagnen med material samt satta upp de första reglarna för den nya mellanväggen.

20151202_165636

20151203_171913

 

Vi lagade också staketen efter bäverns härjningar vid Skallarholmen samt efter linjen till Hedlandet.

20151203_101924

Vardagsgänget v 48

Vi fortsatte att städa växelbyggnadsplatsen i Mariefred och transporterade ner bråten till Läggesta.
20151126_114204

20151126_090653

I Läggesta byggde vi en provisorisk övergång vid gångvägens början så att markägaren kan komma över med skogsmaskiner för röjning.
20151126_133321

Samtidigt kollade vi bäverns fortsatta härjningar.
20151126_133621

I verkstaden svarvades andra hjulaxeln till AOJ 24. byglar, som ska hålla stolparna tillpassades.
20151126_110711

I snickeriet fortsatte utbyggnaden.
20151126_173007