Slyröjning med maskin

För att få undan sly på några av de med tätvuxna och svårröjda partierna har vi hyrt in en entreprenör med stor traktor med stort röjaggregat. Med detta avverkas även rätt grov sly och förvandlas till grov flis på platsen. Snabbt avverkat och vi behöver inte frakta bort det fällda.

Vi har passat på att göra detta nu när banvallen är ordentligt frusen och inte påverkas av maskinens hjul.

Några bilder från dagens röjning den 23 februari mellan Hedlandets stn och Hedlanda Gård.

IMG_8473

V__1A16 V__DF49

IMG_8515 V__7FD9

IMG_8489

V__4B41 V__6124

Verkstadsarbeten december

Under december månad har verkstadsarbetena i Mariefred fortsatt, arbetet med pannan till lok 10 har fortsatt – nu är det dags att nita fast det nya sotskåpet på rundpannan. Här har sotskåpet först passats in på flänsen och skruvats fast.

DSC_0755För att kunna planslipa hornblocken och kilarna till Hamra har vi gått igenom planslipen och tömt den på gammal och uckig tvättvätska och plockat isär och tvättat hela systemet samt bytt en dålig elkabel till magnetbordet.

DSC_0754Utomhus har det jobbats med vändskivan till Taxinge-Näsby med att montera stag till gångborden

DSC_0749

DSC_0750Sotskåpet till lok 10 har nitats och nu är nästa steg att nita fast lucksargen – den var svårt rostskadad nertill och en ny plåtbit har svetsats in.

DSC_0813Nitarna till sotskåpet från insidan

DSC_0802JGJ 9 har ställts av efter julmarknadstrafiken och då det har gått två år sedan ramtanken rostskrapades tyckte vi att det var dags att ta sig in och titta hur det ser ut men först måste bromsrörelsen tas ner under loket så det går att ta bort luckan, delarna till bromsrörelsen har lagts ovanpå tanken.

DSC_0803

Loket sett underifrån, när bromsrörelsen är borttagen är det dags att ta bort luckan.

DSC_0806Vi vet ju att då sidovattentankarna inte har rostskrapats så borde det ha samlats en del rost i botten på ramtanken men det som är intressant är att se om det långa arbetet med att skrapa och måla tankarna har fungerat.

Det ligger lite rost i botten på tanken men vad vi kunde se så sitter all färg kvar – på några ställen hade det ”gråtit” från en por där antagligen inte färgen har täckt men på det hela ser det bra ut

DSC_0817

Men det händer ju också att man är utomhus , t ex när man är på väg ner till järnvägen på morgonen och det är en riktigt fin vintermorgon

DSC_0808

Banarbete nyår

I dagarna runt nyår har vi utfört en del banarbete.

Slyröjning utförs med fördel nu när det inte är löv på växtligheten.

Den 29 dec. röjde vi efter bävrarnas härjningar vid länsgränsen. Dels sågade vi upp ett träd som bävrarna fällt över spåret och dels fällde vi och sågade upp ett träd som fortfarande stod upp men nästan var genomgnagt. Dessutom röjde vi bort sly utmed banvallen där.

Trädstammar och sly lastas.
Trädstammar och sly lastas.
Sly sågas nere i slänten.
Sly sågas nere i slänten.

Den 30 dec.  körde vi ut växeldelar till Taxinge-Näsby för det blivande vändskivespåret.

Lok 21 Gaivoron, vagnar med växeldelar samt banavdelningens redskapsvagn.
Lok 21 Gaivoron, vagnar med växeldelar samt banavdelningens redskapsvagn.
Räls och växeldelar staplas i Taxinge-Näsby
Räls och växeldelar staplas i Taxinge-Näsby

Den 3 jan. röjde vi bort sly för att skapa god sikt vid fyra plankorsningar på sträckan Läggesta nedre – Hedlandet.

Fotografen står på Karlsborgsvägen. Här var det högt med sly i dikesslänten och utanför diket.
Fotografen står på Karlsborgsvägen. Här var det högt med sly i dikesslänten och utanför diket.
Sly lastas.
Sly lastas.

 

Vardagsgänget v 49

Arbetet med AOJ 24 fortskrider med tillpassning av delar för att kunna varmnita dom på plats.

20151202_155624

20151202_155641

 

I snickeriet växlade vi undan de fordon som står i vägen för utbyggnaden, växlade in vagnen med material samt satta upp de första reglarna för den nya mellanväggen.

20151202_165636

20151203_171913

 

Vi lagade också staketen efter bäverns härjningar vid Skallarholmen samt efter linjen till Hedlandet.

20151203_101924

Vardagsgänget v 48

Vi fortsatte att städa växelbyggnadsplatsen i Mariefred och transporterade ner bråten till Läggesta.
20151126_114204

20151126_090653

I Läggesta byggde vi en provisorisk övergång vid gångvägens början så att markägaren kan komma över med skogsmaskiner för röjning.
20151126_133321

Samtidigt kollade vi bäverns fortsatta härjningar.
20151126_133621

I verkstaden svarvades andra hjulaxeln till AOJ 24. byglar, som ska hålla stolparna tillpassades.
20151126_110711

I snickeriet fortsatte utbyggnaden.
20151126_173007

Vardagsgänget v 47

Svarvning av hjul till vagnen AOJ 24

20151118_120924

En av Hamras nysvarvade hjulaxlar

20151118_164159

Bävern har fällt ytterligare en stor asp på Skallarholmen som föll och krossade staketen kring gångvägen strax väster om bron.
20151118_152346
20151118_145730

I Mariefred städades växelbyggnadsplatsen och växeldelar lastades dels på järnvägsvagnar för transport till Taxinge Näsby och på lastbil för transport till Läggesta. Vi har lagt ytterligare en spårvidd till lagret, vi har fått några spann med 50 cm decuvillespår samt en stadig tralla med samma spårvidd.

Vardagsgänget v 44

Det var fortsatt reglementsenlig översyn på personvagnar med tillhörande vaxning, samt rangering av fordon.
DSC_0088

Till Läggesta tillverkades plattjärn att montera växelställen på. I Läggesta nivellerades spåren, marken omkring avjämnades och tre växelställ monterades.
DSC_0091

20151029_120658

20151029_115638

20151029_151540

20151029_165224

Läggesta nedre bangård ombyggd

Sedan linjen till Taxinge-Näsby blev klar 2011 har den haft en opraktisk anslutning till bangården i Läggesta nedre. Taxinge-Näsby har endast kunnat nås från spår 1. Det har inneburit att vid tågmöten har ena tåget har behövt flyttas via utdragsspåret i bangårdens bortre ända, vilket inneburit en backningsmanöver. Detta har varit tidsödande och omständligt.

Höstens stora projekt för banavdelningen blev att bygga om infarten till Läggesta nedre. Den nya lösningen innebär att båda linjerna (från Mariefred och Taxinge-Näsby) förs samman i en växel (nr 8) och därefter via två växlar (nr 1 och 3) delas upp till spår 1, 2 och 3. Alltså får samtliga tre spår direkt förbindelse till båda linjerna. Lösningen hade valts så att de befintliga växlarna kunde återanvändas i nya läge och ingen ny växel behövde byggas. En växel blev obehövlig i Läggesta och skall senare användas i Taxinge-Näsby.

3 okt. Rivning av gamla infartsspåren. Spårspann lyfts ur.
3 okt. Rivning av gamla infartsspåren. Spårspann lyfts ur.
3 okt. Växel 8 lyfts ur. Den skall flyttas något bortåt i bilden.
3 okt. Växel 8 lyfts ur. Den skall flyttas något bortåt i bilden.
3 okt. De tre växlarna som skall återanvändas upplagda intill sina nya lägen.
3 okt. De tre växlarna som skall återanvändas upplagda intill sina nya lägen.

 

10 okt. Schakt för växlar och spår med inhyrd minigrävare.
10 okt. Schakt för växlar och spår med inhyrd minigrävare.
10 okt. Nytt läge för växel 1 schaktat. Lyft av växeln förbereds.
10 okt. Nytt läge för växel 1 schaktat. Lyft av växeln förbereds.
10 okt. Växel 1 lyfts på plats.
10 okt. Växel 1 lyfts på plats.
10 okt. Nöjda efter bax av växeln.
10 okt. Nöjda efter bax av växeln.
10 okt. Kapning av räl.
10 okt. Kapning av räl.
11 okt. Spåret mot Mariefred byggt, men ännu inte justerat.
11 okt. Spåret mot Mariefred byggt, men ännu inte justerat.
11 okt. Växlarna på plats, några passbitar räler saknas ännu.
11 okt. Växlarna på plats, några passbitar räler saknas ännu. Det närmaste växelstället och dess sliprar skall bytas.
15 okt. Nya hål för skarvjärnsbult i kapade räler.
15 okt. Nya hål för skarvjärnsbult i kapade räler.
IMG_7577
17 okt. Yttersta delen av spår 3 nybyggdes.
21 okt. Spårjustering. Stoppmaskinen i bakgrunden användes så mycket som möjligt men går inte att använda överallt i växlarna. Här handstoppas med spade på traditionellt sätt.
21 okt. Spårjustering. Stoppmaskinen i bakgrunden användes så mycket som möjligt men går inte att använda överallt i växlarna. Här handstoppas med spade på traditionellt sätt.
25 okt. Grusning och justering av spår 3.
25 okt. Grusning och justering av spår 3.
25 okt. Vår hjullastare användes för grusning och avjämning av ytorna.
25 okt. Vår hjullastare användes för grusning och avjämning av ytorna.
29 okt. Växelställ monteras och nya dragstänger smids och svetsas.
29 okt. Växelställ monteras och nya dragstänger smids och svetsas.
29 okt. Infarterna klara, justerade och putsade.
29 okt. Infarterna klara, justerade och putsade.
29 okt. Hela nya infarten klar.
29 okt. Hela nya infarten klar.

 

Vardagsgänget v 43

I verkstaden fick hamras hjul flänsar påsvetsade, Verkstadskompressorn fick tryckregultorn justerad så att den ger rätt tryck och den årliga översynen på personvagnarna fortsatte.

DSC_0081
Foto Lennart Nilsson

Den nya infarten till Läggesta fick de sista bultarna i skarvjärnen på plats samt infarten från Mariefred nivellerad och baxad samt spadstoppad.
20151015_125334
20151021_155229
20151022_173958

Den växel som blivit över transporterade vi till Taxinge Näsby och för att komma dit fick vi såga av en sälg som bävern fällt över spåret.

Vardagsgänget v 42

Det var personvagnsunderhåll och lite annat pyssel samt att vi byggde en hyllsektion till på hyllan utanför snickeriet i vagnhallen.

20151014_180808

 

Torsdagen ägnades åt att knyta ihop spåren i Läggesta där alla växlar i infarten fått nya lägen så att tågen från Taxinge Näsby kan nå alla spåren.

20151015_125327

20151015_163753