Bilder från JGJ-dagen 21/8

I år har det gått 75 år sedan det sista tåget kördes på JGJ från Vireda till Jönköping Östra, datumet var den 31/8 1935 – för att passa b la hembygdsföreningen i Skärstad som äger ångloket JGJ 9 (Nian) så valdes lördagen den 21/8 till en JGJ-dag. Nian fick dra ett tåg med de inbjudna gästerna från Skärstad i JGJ-vagnar, KM Nelsson. systerloket till Nian hade den ordinarie trafiktjänsten denna dag så på eftermiddagen kördes 2 turer från Mariefred till Läggesta med KM Nelsson och Nian i koppel.

Påeldning på morgonen i lokstallet

KM Nelsson skulle dra det första trafiktåget 10.58, Nian det andra med avgång 11.55 men KM Nelsson var varmt sedan gårdagens körning så det räckte med att börja halvåtta. Nian var kall och skulle behöva lite längre tid på sig så påeldningen påbörjades samtidigt med KM.

Nian på spår 1, KM Nelsson på spår 3

Nian är klar för avgång 11.55 från spår 1 med JGJ-tåget, KM har redan hunnit vända och göra rundgång på spår 3 och är klara för sin avgång 12.40.

Nian och KM Nelsson som koppellok

Medan gästerna guidades runt på våra anläggning i Mariefred växlades Nian och KM Nelsson ihop för att dra tåg 15 med avgång 14.57, det är mest av praktiska skäl som loken är kopplade hytt mot hytt – då kan lokpersonalen prata med varandra – bägge loken går lika bra att köra framåt som bakåt så det är inget problem.

Vänt och bytt ordning på loken

Här är det klart för avgången 15.57, Nian går först denna gång och går med skorstenen först mot Läggesta – av praktiska skäl då KM Nelsson ska dra den sista turen själv och Nian behöver kolas (kolförrådet på Nian är på vänster sida och kolbryggan i Läggesta är på vänster sida av spåret)

Ordföranden i hembygdsföreningen och ÖSlJ

Innan gästerna från hembygdsföreningen vände kosan hemåt så överlämnade ordföranden i Skärstads hembygdsförening deras årsbok för 2010 till ÖSlJ.

Det finns även en kort videofilm från dagen på youtube:JGJ dagen