Bilder av skadorna på banan och återställnngen

Bilder av skadorna som orskades av det extrema regnvädret lokalt över Mariefred den 29 juli samt det följande återställningsarbetet. Detta inlägg kommer succestivt kompletteras.

Tänk gärna på ÖSlJ och de stora reparations och återställningskostnaderna. Pg 601600-0.

Även annat än banan har drabbats av vattnet, personalhuset i Mariefred, lokstall och snickeri, förrådsbodar, Marielunds stationshus mm.

Bilderna är klickbara till större storlek.

Bilder från den 30 juli:

Bilder av de två största skadorna.

Mitt på ”Ståthållarslätten” mellan Hjorthagen och Marielund.

På Marielunds station invid semaforen.

Reparationsarbetet kommer påbörjas omgående. Målet är att återuppta trafiken så snart det går. Just nu pågår säkring av lokaler och fordon som delvis hamnat under vatten i Mariefred, som värst ca. 30 cm. vatten över r.ö.k. på vagnhallsbangården och även inne i vagnhallen.

Bilder från den 31 juli:

Efter idogt arbete av ca 10 medlemmar under två dagar är nu samtliga urspolningar i huvudspår grovt uppgrusade. Som tur var fanns ett motorlok (Värtan) tillsammans med grusvagnar och grus på samma sida av avspärrningen i Läggesta.

Här är bilder från arbetet med den största urspolningen (första bilden ovan).

Nya trummor har lagts in, här fanns ingen trumma tidigare, närmaste trumman var vid röda kuren i bakgrunden, den var tillräcklig i 115 år. Spåret pallas upp så att en lastad grusvagn kan föras ut försiktigt för att tömmas. De grusvagnar som används här är f.d. malmvangar från Nyberget byggda av Atlas 1912.

Gruset har tömts. 

 

Visst grus hämtades även tillbaka från det som spolats ut mot sjön.

 

Arbete med pallning av spåret. Efter grusning fick pallningen grävas fram och avlägsnas.

Den nya bankroppen börjar få form. I bakgrunden närmar sig våra nyare större grusvagnar.

Parallellt med detta arbetade ca 10 medlemmar inne i Mariefred med sanering av de lokaler som blivit vattenfyllda, personalhuset och delar av lokstall och snickeri samt med vattentömning och oljefyllning i lagerboxar på de vagnar som stått i vatten. Lokstall och vagnhallsbangård har länspumpats.

Bilder från den 1 aug.

Marielund: Arbete vid växel 1 (växeln mot Mariefred), huvudspåret grusat, lyft pågår. Sidospåret ej åtgärdat.

Marielund: Skadan vid stationshuset, huvudspåret klart, spårjusterings- och stoppmaskinen ”Bojomatic” invid.

Stoppning av den stora skadan mellen Hjorthagen och Marielund.

Lyft, Chefen för banavdelningen fluktar. Här behövs även baxning vilken utfördes senare.

Stoppning av en av de mindre skadorna, grus har flutit ut mot diket till höger.

Efter lyft och baxning godkände CBa reparationerna för trafik. Nu återstår sidospåren i Marielund att åtgärda samt alla skador på hus mm.