Banarbete 5 sept. 2018

Höstens banarbeten inleddes onsdagen den 5 september med lyft av ett antal svackor i spåret. Dessa har uppstått eller förvärrats under sommaren, troligen pga uttorkning under spåret.
Vi började med en kortare sträcka invid och i växel 7 i Mariefred, det är rundgångsväxeln i spår 1.
Därefter fortsatte vi med ett kort fel mellan Mariefred och Hjorthagen.
Det stora arbetet blev en lång djup svacka direkt väster om växeln i Hjorthagen. Här behövde vi lyfta 8 – 9 cm och behövde därför även föra på mera grus.

The track work season began 5th September with adjustment of some local dips that had occured or gone worse during the summer. First a short section at point no. 7 (at the end of track 1) in Mariefred and continuing at the line close to Hjorthagen siding, 1 km from Mariefred. We use a laser beam instrument to get the correct height and lift the track with small track jacks. In the pictures you also can see our tamping machine.

Svackan vid växel 7 före justering.
Lyft har börjat
I växeln går det inte att komma åt med stoppmaskinen, vi måste handstoppa med spade.
Maskinstoppning där det går.
Svackan väster om Hjorthagens växel före justering.
Grus sprids från grusvagn.
Grus utlagt i strängar. Lyft förbereds.
Laserinstrumentet som används för avvägningen , stoppmaskinen bakom.
Lyft pågår, det syns tydligt var spåret är lyft.
Banchefen står med lasermottagaren som känner av när rätt höjd uppnåtts. Rälsdomkraften skruvas upp med en stor nyckel.
Efter att ena rälen lyfts till rätt höjd med lasern lyfts den andra till avvägd nivå med vattenpass.
När den långa djupa svackan var lyft fortsatte några med en kort svacka lite längre västerut.
Under tiden hade resten av gänget slutjusterat och putsat det långa lyftet.
I bara farten byttes även en dålig sliper.