Banarbete 28 – 29 april

Inför trafikstarten var vi ute och justerade spårläget vid Hjorthagens station

”Grodor” har satts under rälsfoten för att lyfta ytterrälen, med stoppspadar stoppas sedan grus under slipersänden – i handen på mannen som går i spåret har han ett spårmått för att kontrollera att spårvidden är rätt.


Spårläget justeras med ”grodan”,  skevningen mellan rälerna kontrolleras med ett vattenpass i spårmåttet.

Innan trafiken kan börja måste tunnorna längs linjen fyllas med vatten,  det blir några stycken på vägen från Taxinge till Mariefred via Läggesta