Arbetshelg 10 – 11 april

Förutom tågsläppet den 11 april jobbades det på både i verkstad och ute på Taxingebanan där man började bygga på bangården i Hedlandet.

På Nian håller vi på att gå igenom maskineriet, det är ganska glappt på sina ställen – arbetet riktas in på att få bort glappet i tvärstycket, det märks att loket är mer maskinellt slitet än Lok 4 KM Nelsson. Ett shims av lagerbrons ska tillverkas som tar bort vertikalglappet – gejden är också sliten och ska planslipas.

Bultar till storänden på vevstaken

Den närmaste bulten är nästan helt slut i gängan, en ny ska tillverkas.

Gejden på plats i planslipen

Gejden placerad på prov i planslipen, eftersom den är såpass sliten finns det nästan ingen släppning kvar i ändarna så släppningar ska fräsas först.

Nian i gamla verkstaden

På Emsfors fortsätter jobbet med att rostskydda tankarna, nu är det lockens tur att få sig en omgång med penseln.

Emsfors

Till postvagnen JGJ DGo 27 är lagerboxarna klara

Lagerboxar till JGJ DGo 27

När Virås panna är i england för renovering ska vattentankarna gås igenom, blästras och målas invändigt. Enklast gör man detta genom att skära upp dom på baksidan (som har gjorts tidigare, svetsskarvarna syns på baksidan) .

Virås vattentank

För att kunna göra klar personalvagnen för spårbygget på Taxingelinjen så tömdes mellandelen (mellan snickeriet och lokstallet) så att vagnen som korgen ska stå på kan rullas in i snickeriet. Dylta och Lotta har kommit ut i solskenet.

Dylta och Lotta

Nästa arbetshelg är 24 – 25 april, då det dessutom är utbildning i trafiktjänst – det är också sista helgen innan trafikstarten så det kommer att bli en del aktiviteter på linjen, b la ska ju brandtunnorna fyllas.